زهکشی آب های زیر زمینی

زهکشی شامل کنترل و هدایت آب های زیر سطحی به کمک پمپاژ و رساندن تراز آب زیر زمین به اعماق بیشتر در مجاورت گودبرداری می شود. برای جلوگیری از ترواش آب‌های زیر زمینی به داخل گود و تضمین پایداری دیواره و کف گود، می توان پیش از آغاز عملیات اجرایی گودبرداری و پایدارسازی، تراز آب زیر زمینی را به روش های مختلف مانند آبکشی چاه مرکزی و پمپاژ از سامپ پایین آورد. ساماندهی و انحراف مسیر قنات های موجود در مجاورت گودبرداری از دیگر خدمات قابل ارائه به کارفرمایان محترم توسط شرکت بسپار پی ایرانیان در این زمینه می باشد.
                                                                          

آب بندی

کار در زیر تراز آب زیر زمینی چالشی بزرگ برای طبقات زیر سطح زمین می باشد. به جهت هزینه های گزاف زهکشی آب زیر زمینی در طول بهره برداری از اینگونه پروژه ها، آب بندی دیواره گود ضرورتی انکار ناپذیر در پروژه های مهم می باشد. آب بندی دیواره گود هزینه های زهکشی آب های زیر زمینی و عملیات زهکشی را به دوره ساخت پروژه محدود می نماید. با ظهور محصولات ژئوسینتتیکی و ژئو ممبرینی، پایایی روش های آب بندی به طور چشم گیری افزایش یافته است. در کنار استفاده از مصالح استاندارد، انجام طراحی متناسب با شرایط پروژه و دقت در اجرا از الزامات اولیه برای تضمین عملکرد سیستم آب بندی می باشد.